วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. พล.ต.ต.สมบัติ  หวังดี ผบก.กต.8 จต. พร้อมคณะมาตรวจราชการ สภ.เขาพังไกร โดย พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร พร้อมข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.สภ.เขาพังไกร ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563 ณ อบต.แหลม ม.4 ต.แหลม อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 15.50 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ สี่แยกหัวคลองแหลม ม.4 ต.แหลม อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการอำเภอหัวไทร

ประวัติสถานีตำรวจ

Picture 311

ประวัติสถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร...........

สถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร   ตั้งอยู่เลขที่  119  หมู่ที่  3  ตำบลเขาพังไกร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่ทั้งหมด  7  ไร่  2  งาน  28  ตารางวา พิกัด  PJ  382813 เดิมมีสถานภาพเป็นที่พักสายตรวจตำบลแห่งหนึ่งของ  สถานีตำรวจภูธรหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช  2503  ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลเขาพังไกร   มีตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี  ครั้นเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2529 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ยกฐานะขึ้นเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาพังไกร  ให้มีอำนาจทำการสอบสวนคดีอาญา โดยให้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นหัวหน้าสถานี ดำรงตำแหน่งสารวัตร  มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบจำนวน  4  ตำบล  31 หมู่บ้าน คือ  ตำบลเขาพังไกร  ตำบลแหลม  ตำบลรามแก้ว และตำบลควนชะลิก  ตำบลเขาพังไกร  มี  10  หมู่บ้าน   ตำบลแหลม   มี  10  หมู่บ้าน  ตำบลรามแก้ว  มี  5  หมู่บ้าน  และตำบลควนชะลิก  มี   6  หมู่บ้าน  มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด   32  หน่วยเลือกตั้ง  และระยะห่างระหว่างสถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร  กับ  อำเภอหัวไทร  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.เขาพังไกร สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork