พิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการใหม่ สภ.เขาพังไกร

  • พิมพ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.49 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ  ปานแก้ว  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการใหม่ สภ.เขาพังไกร โดยมี ผกก.และ สว.หัวหน้าสถานี  สวญ.สภ.เขาพังไกร

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด

ผู้จัดการผู้ประกอบการโรงสีข้าว/ลานปาล์มในพื้นที่รับผิดชอบ อส.ตำรวจชุมชน อส.ตร.

ข้าราชการตำรวจ สภ.เขาพังไกร และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 S 4128770S 4128771S 4128772S 4128773S 16179236402546