โครงการรั้วเยาวชนเพื่อกันชนยาเสพติด

  • พิมพ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. พ.ต.ท.บัณฑิต  สุขะวิศิษฐ์ สวญ.สภ.เขาพังไกร 

ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์  ศรีกวางทองรอง สวป.สภ.เขาพังไกร พร้อมด้วยกำลัง

เป็นวิทยากรโครงการรั้วเยาวชนเพื่อกันชนยาเสพติด ณ โรงเรียนเขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 

 38892