อบรมนักเรียน

  • พิมพ์

โครงการอบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนลูกเสือสำรอง

โรงเรียนวัดบูรณาวาส  วันที่ 11 ก.พ.2559 ณ สภ.เขาพังไกร