การตรวจราชการของ กต.8 จต.

  • พิมพ์

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เทียนชัย  คามะปะโส รอง ผบก.กต.8 จต. พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ สภ.เขาพังไกร พบ พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.เขาพังไกร และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่รอรับการตรวจตามแบบการตรวจ 5 ด้าน แบบการตรวจตามนโยบายของ ตร. ตรวจแถวการฝึกและยุทธวิธีตำรวจของข้าราชการตำรวจ สภ.เขาพังไกร โดยยึดหลักการที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย