วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. พล.ต.ต.สมบัติ  หวังดี ผบก.กต.8 จต. พร้อมคณะมาตรวจราชการ สภ.เขาพังไกร โดย พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร พร้อมข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.สภ.เขาพังไกร ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563 ณ อบต.แหลม ม.4 ต.แหลม อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 15.50 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ สี่แยกหัวคลองแหลม ม.4 ต.แหลม อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์  ทองไสย สวญ.สภ.เขาพังไกร ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการอำเภอหัวไทร

พิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการใหม่ สภ.เขาพังไกร

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.49 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ  ปานแก้ว  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการใหม่ สภ.เขาพังไกร โดยมี ผกก.และ สว.หัวหน้าสถานี  สวญ.สภ.เขาพังไกร

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด

ผู้จัดการผู้ประกอบการโรงสีข้าว/ลานปาล์มในพื้นที่รับผิดชอบ อส.ตำรวจชุมชน อส.ตร.

ข้าราชการตำรวจ สภ.เขาพังไกร และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 S 4128770S 4128771S 4128772S 4128773S 16179236402546

โครงการรั้วเยาวชนเพื่อกันชนยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. พ.ต.ท.บัณฑิต  สุขะวิศิษฐ์ สวญ.สภ.เขาพังไกร 

ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์  ศรีกวางทองรอง สวป.สภ.เขาพังไกร พร้อมด้วยกำลัง

เป็นวิทยากรโครงการรั้วเยาวชนเพื่อกันชนยาเสพติด ณ โรงเรียนเขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 

 38892

 

อบรมนักเรียน

โครงการอบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนลูกเสือสำรอง

โรงเรียนวัดบูรณาวาส  วันที่ 11 ก.พ.2559 ณ สภ.เขาพังไกร

โครงการฝึกอบรม รด.จิตอาสาร่วมด้วยช่วยจราจร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.บัณฑิต  สุขะวิศิษฐ์ สวญ.สภ.เขาพังไกร

ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์  เกื้อนุ้ย รอง สวป.สภ.เขาพังไกร พร้อมด้วยกำลัง

เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาวิชาทหาร "โครงการ รด.จิตอาสาร่วมด้วยช่วยจราจร"

ณ โรงเรียนเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

S 3874825

S 3874826

S 3874828

การตรวจราชการของ กต.8 จต.

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เทียนชัย  คามะปะโส รอง ผบก.กต.8 จต. พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ สภ.เขาพังไกร พบ พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.เขาพังไกร และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่รอรับการตรวจตามแบบการตรวจ 5 ด้าน แบบการตรวจตามนโยบายของ ตร. ตรวจแถวการฝึกและยุทธวิธีตำรวจของข้าราชการตำรวจ สภ.เขาพังไกร โดยยึดหลักการที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.เขาพังไกร สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork