คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึงระดับ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2558

  • พิมพ์

พล.ต.ต.สรไกร เพิ่มพูล ผบก.ทพ.ได้เปิดเผยถึงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึงระดับ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2558 ว่า ตนได้เรียนหารือ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สกพ. กับ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผบ.ตร. ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกองบัญชาการ(บช.)ทราบภายในสัปห์ดานี้ โดยเบื้องต้นนั้นได้กำหนดกรอบใว้ให้ทุก บช.จัดทำการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี ในระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.58 แล้วให้คำสั่งมีผลในวันที่ 1 พ.ค.58 เป็น ต้นไป ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นตำรวจระดับปฏิบัติจะได้ทุ่มเทปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลตั้ง กล่าวได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องมากังวลเรื่องแต่งตั้ง

            พล.ต.ต. สรไกร กล่าวอีกว่า ทางนโยบาย ผบ.ตร. ได้ให้แนวทางการแต่งตั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจทุกนาย โดยให้ยึดกฏระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งอย่างเคร่งครัด สำหรับข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะรับการแต่งตั้งข้ามกองบัญชาการนั้นต้องได้ รับความยินยอมจาก ผบช.นั้นๆ หรือมีการตกลงแลกตัวกันระหว่าง บช. แล้วจะไม่มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้ในกรณีที่มีบันทึกท้ายคำสั่งเรื่องกำหนด เวลาให้ดำรงตำแหน่งขณะได้รับการบรรจุใหม่ไม่ครบ 2 ปี

           ด้าน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ้กล่าวถึง “โครงการจับคู่ย้าย” ตามนโยบายของท่าน ผบ.ตร.ที่ต้องการเพิ่มช่องทางรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่วันที่ 29 ต.ค. 2558 ที่ต้องการโยกย้ายข้าม บช. โดยจนถึงวันที่ 13 มี.ค.2558 ได้มีข้าราชการตำรวจระดับรองสว.-ผบ.หมู่ ได้แจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ www.จับคู่ย้าย.com ทั้งหมด 259 นาย และสามารถจับคู่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 คู่

“จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะโยกย้ายข้ามบช. สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.จับคู่ย้าย.com หรือ ที่หมายเลข 02-2052474 ทั้งนี้ อยากให้รีบแจ้งความประสงค์มาโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจับคู่ได้ทันวาระการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ต่อ ไป”ผบช.สกพ.กล่าว