โครงการรั้วเยาวชนเพื่อกันชนยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. พ.ต.ท.บัณฑิต  สุขะวิศิษฐ์ สวญ.สภ.เขาพังไกร 

ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์  ศรีกวางทองรอง สวป.สภ.เขาพังไกร พร้อมด้วยกำลัง

เป็นวิทยากรโครงการรั้วเยาวชนเพื่อกันชนยาเสพติด ณ โรงเรียนเขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 

 38892

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.เขาพังไกร สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork